Javascript získat aktuální systémový čas v milisekundách

905

getSeconds(); } // Vypíšeme aktuální čas vypisCas(); // Nastavíme automatické